Versi

S'abbicina lu viernu, jennariellu
ccu lu jancu mantiellu s'abbicina!
Foculariellu mio, foculariellu
cumu si biellu mmienzu alla cucina!
ligna cerza e pane de carusa
viata chilla casa duve s'usa!

Nna pignata chi vulla a nnu spicune,
nnu fuocu sc-cattiente e joculanu,
e ti cce cali ccu nna bella manu,
e lu vasi allu spissu, gioja mia,
cchi fa la tramontana? E' ciotaria!

Jennaru! Mina vientu, e tu te ngatti
ccu sie cuverte e si dintra nnu niru!
E' nna gioja fatata, e a cunti fatti,
te vuoti, te rivuoi e fai l'agliru!….
Jennaru, biellu, giubilu, fatuzzu,
porti, porti ccu tie lu purcelluzzu.

E basta chissà sulu ppe t'amare,
e t'adurare cumu nnu pilieri!….

Dici: ammazzami!…E te sienti mpannare
l'uocchi de cuntentizza, e li pensieri
trivulusi spariscianu a ruvina
cumu le neglie si lu vientu mina!

Puorcu!…Gioia, ricchezza d'ogne casa,
grannizza vera, pumpusia frunuta!…
Ccu lu filiettu mpacchi la prim'asa
la fragagliella, mo cce vò, t'aiuta!…
E all'urtimu, quatrà, cc'è la quadra!…
Cchi cc'è allu munnu chi ssa cosa appara?!

Chine frittula ha dittu, ha dittu quantu
de cchiu biellu cce stà sutta lu sule!
Nun cc'è bisuognu, no, ca vi l'avantu;
l'avantu si lu puortu sule, sule!
Cchi bellizza chi sù ! Ccce chiecchiarii?!
Duve te cali cali te recrrii!
A frittulilla è grassa? E cce nsapuri!
Cccu lu corijellu ti cce fai la vucca!
Cccu le palette e ccu li vattituri,

chiuri le chiavi e ncasi la pilucca!
Pue la ntecuzza ccu la nzalatella!…
Ccchi barsamu chi su, cchi cosa bella!

E dire ca cce su ssi munni munni
Certi scangierri, oh Dio, nsignurinati,
surchiati, mprillicati, filiunni,
chi stuorciu l'uocchi e faru li stuffati:
< come si mangia, via, come si fa!…>>

Ah! Chi ve vuolu fare a li jimbielli,
malanova v'accucchi, mienzi spiti!
< E già, ppe chissà siti culuriti,
fore maluocchiu, cumu la jinostra!…
Cibo pacchiano?! Ih! Malanova vostra!>>

Ma lassamuli stare a chissi tali,
ch'è lussu si su buoni ppe l'aciutu!
Massimiglianu, vì su tali e quali
nnu cacumbaru musciu e ngiallinitu,
chi lu ietti a nna rasa, e si lu provi,
cca ti se conza, e sempre cca lu trovi!

Nu saù chid'è lu puorcu! E ntra la casa
Quannu cc'èd'illu cc'è nna zumpunia!
Io mo cchi sàcciu, sc-camanu a nna rasa
e te sienti nna gioia, nn'allegria!
Lu pecuraru ch'è cerviellu sanu
Fa :<> !

E ccu lu dittu de lu pecuraru
Io chiudu ssu taluornu e fazzu puntu !….
Viatu chi po' dire mparu mparu
E lu po' dire a buonu fattu cuntu:
< vidi tri porci e dici: tri cavalli!…>>

Io, povar'omu, ancora mignu vientu…
Lu purcelluzzu mio ciglia a la rina!
E ntra lu core nnu scunsulamientu
Me sientu, e sbattu stomacu e stentina!
A vue lu cuntu? E' vuce perrupata….
Ma nun fa nente, cantu a serenata!….

Di citazioni dotte sul maiale e la sua storia potevamo farne tante: Ippocrate, Catone, Terenzio Varrone e Plinio il Vecchio, per nominare i più lontani. Ma è il calabrese Marco De Marco, in arte Ciardullo, che con questi suoi versi dipinge un piccolo bozzetto di vita contadina. Il dono più grande del mese di gennaio è proprio il rito del maiale. Per alcuni forse un po' macabro, ma tanto significativo per tutti i calabresi. Il freddo intenso dell'inverno, il calore scoppiettante di un camino, il sapore di un bicchiere di vino bevuto in compagnia. Lo stupore di una "quadara chjna" e la trepidante attesa per le "frittule". Questo è il rito del maiale. Un momento gioioso da condividere insieme.